• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

 

 

dňa 10.03.2018 o 10,00 v kaštieli obce Kluknava

 

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných orgánov
  3. Správa predsedu o činnosti a hospodárení
  4. Správa poľovníckeho hospodára
  5. Správa kontrolóra o činnosti
  6. Schválenie rozpočtu, plánu činnosti na rok 2018 a schválenie členského príspevku
  7. Došlá pošta
  8. Diskusia, rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Ukončenie, záver

 

Navrhovaný členský príspevok na rok 2018 je 200,- eur.

Každý člen prinesie k odovzdaniu povolenku a ku kontrole plombu, poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukazy zbraní.

Neúčasť je potrebné vopred nahlásiť predsedovi PSVLaP Kluknava.

 

,,LESU A LOVU ZDAR !“