• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Brigády

Orba a osiatie políčka pre zver, máj 2024

Čistenie lesnej cesty, máj 2024

Úprava okolia posedov, leto 2024

Úprava cesty v spolupráci s Urbárskou spoločnosťou, máj 2024

Zber kameňov z poľa, apríl 2024

Upratovanie revíru, akcia Čistý revír = čistá príroda, apríl 2024

Dezinfekcia prikrmovacích zariadení a solísk, jar 2024

Dezinfekcia chladiaceho boxu, január 2024

Dokončenie výstavby posedu, august 2023

Nové solisko v revíri, jún 2023

 

Orba a siatie políčka pre zver, máj 2023

 

 

Úprava okolia poľovníckych zariadení a ich oprava, leto 2023

 

 

 

Dezinfekcia prikrmovacích zariadení a solísk, jar 2023

 

Vyrezanie kríkov a drevín zasahujúcich do cesty, apríl 2023

 

Výroba a osadenie okien na posede, marec 2023

Čistenie poľovníckeho chodníka a úprava okolia studničky – Bradlo, september 2022

Nové soliská v revíri, júl 2022

Zber kameňov z poľa, Klenov,  máj 2022

 

Kosenie, úprava okolia posedov, máj – august 2022

 

Stavanie ohradníkov pre PD Sedlice, máj 2022

 

Úprava posedu, máj 2022

 

Orba a siatie políčka pre zver, máj 2022

 

Oprava posedu, nový rebrík, osadenie okien, máj 2022

 

Čistý revír = čistá príroda, apríl 2022

 

Vyrezanie kríkov a drevín zasahujúcich do cesty, Podlipie – Bačovo lúky, apríl 2022

 

Dezinfekcia okolia prikrmovacích zariadení a solísk, apríl 2022

 

Upratovanie v revíri, február 2022

 

Upratovanie skladu krmiva a naskladnenie krmiva, január 2022

 

Stavba senníka, sv. Anna, zavetrenie a náter posedu, likvidácia nebezpečného starého posedu,  október-november 2021

 

Upratovanie chladiaceho boxu, september 2021

 

Orezanie cesty od 1.mostíka po Ludvig, august 2021

 

Vykosenie okolia posedov, lavičiek, senníka, august 2021

 

Spoločné čistenie Dolinského potoka, máj 2021

 

Osadenie chladiaceho boxu, máj 2021

 

Dezinfekcia prikrmovacích zariadení a solísk, jar 2021

Upratovanie v revíri, jar 2021

Nové solisko v revíri, október 2020

Stavba posedu pri Sv. Anne, september 2020

Stavba krmelca v Bykovskej doline, august – november 2020

Stavba senníka pod Bradlom, leto 2020

Natieranie lavičiek, september 2020

Príprava palivového dreva pre kaštieľ v Kluknave, september 2020

Príprava materiálu na stavbu posedu a krmelca, september 2020

Vykosenie okolo posedov, august 2020

Naskladnenie krmiva, júl 2020

Výroba a osadenie okien na posede, Dráhy, júl 2020

Vyčistenie cesty k sv. Anne, júl 2020

Kosenie okolo elektrických ohradníkov , Sedlice, júl 2020

 

Nová rebrina na posede – Dráhy, jún 2020

 

Úprava okolia poľovníckych zariadení, jún 2020

Kosba krmovín, záchrana srnčaťa, jún 2020

Dezinfekcia prikrmovacích zariadení a solísk, jar,leto 2020

Zber odpadu z revíru, jar 2020

 

Oprava posedu, marec 2020

Upratovanie skladu krmiva a naskladnenie kukurice, január 2020

Oprava a likvidácia starých krmelcov, december 2019

Výroba a osadenie okien na posede pri sv. Anne, august 2019

Výstavba posedu, august 2019

Čistenie poľovníckeho chodníka, júl 2019

Stavanie elektrických ohradníkov, jún 2019

Uhadzovanie haluziny, jún 2019

Úprava okolia posedov, máj 2019

Upratovanie Dolinského potoka, 8.5.2019

Dezinfekcia krmelcov a solísk, apríl 2019

Upratovanie v revíri, apríl 2019

 

Nové soľníky v revíri, november 2018

Výstavba posedu, október 2018

Presun kŕmneho zariadenia, september 2018

Úprava okolia posedov, krmelcov, leto 2018

 

Realizácia zastrešenia prikrmovacieho zariadenia, jún 2018

 

Kosenie okolo skladu krmiva, máj 2018

 

Príprava na stavbu posedu, dovoz a vyloženie stojok,  máj 2018

 

Nové solisko, Čierna hora, máj 2018

Výstavba prikrmovacích zariadení, máj 2018

Brigáda pre PD Sedlice, zber kameňov z poľa, máj 2018

 

Výroba a osadenie solísk, jar 2018

Dezinfekcia okolia krmelcov, apríl 2018

 

Výstavba prikrmovacích zariadení a osiatie políčok, apríl 2018

 

Nový soľník v revíri, úprava okolia prikrmovacieho zariadenia, apríl 2018