« Hodnotenie trofejí

TABUĽKA na hodnotenie srnčích parôžkov podľa C.I.C.

srnec