« Legislatíva

Zákon o poľovníctve

plne-znenie-zakona

Zákon č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z.
a zákona č. 115/2013 Z. z.