« Legislatíva

Zákon o ochrane prírody a krajiny

zakon_c-543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny