• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Kritéria selektívneho odstrelu

Jelenia zver

Hlavným druhom zveri v chovaťeľskej oblasti je jelenia zver. Základným kritériom pre posúdenie vhodnosti jedinca jelenej zveri na ďalší chov je posúdenie zdravotného stavu, telesného rámca a kondície vo vzťahu k veku jedinca a k ročnému obdobiu. U jeleňov je významným viditeľným prejavom uvedených znakov, ale zároveň aj genetického založenia jedinca, veľkosť parožia. Aby nedochádzalo k predčasnému uloveniu najsilnejších jeleňov (mladších ako 11 rokov) pred vekom veľkostnej kulminácie trofeje, pri zohľadnení reálneho stavu populácie jelenej zveri, s cieľom progresívneho trendu preferovania trofejovo silnejších jedincov, ktoré by mali zostať v chove čo najdlhšie, boli pre jeleniu chovateľskú oblasť J XVII Slovenský Raj stanovené kritéria pre posúdenie jelenieho parožia nasledovne:

1-ročné jelene (tzv. ihličiaky) – I. veková trieda

 • tenšie, hrotito zakončené ihlice s priemernou dĺžkou min. 30 cm
 • hrubšie, tupo zakončené ihlice s priemernou dĺžkou min. 25 cm
 • rozčlenené parožie, pokiaľ spĺňa uvedené dĺžkové parametre

2-ročné jelene – I. veková trieda

 • členitosť parožia min. nepravidelný osmorák
 • kmene jednostranne ukončené vidlicou
 • priemerná dĺžka kmeňov min. 55cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
 • bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min 100 b.

3- ročné jelene – II. veková trieda

 • členitosť minimálne pravidelného osmoráka
 • kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺzkou vetiev min. 10 cm
 • priemerná dĺžka kmeňov min. 65 cm
 • priemerná dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota podľa metódy C.I.C min. 120 b.

4 – ročné jelene – II. veková trieda

 • členitosť minmálne nepravidelného desatoráka
 • kmene jednostranne ukončené korunou s priemernou dĺžkou vetiev min. 10 cm
 • priemerná dĺžka kmeňov min. 75 cm
 • priemerná dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota podľa metódy C.I.C min. 140 b.

 5 – ročné jelene – II. veková trieda

 • členitosť minmálne pravidelného desatoráka
 • kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 15 cm
 • priemerná dĺžka kmeňov min. 80 cm
 • priemerná dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota podľa metódy C.I.C min. 160 b.

6 – ročné jelene – II. veková trieda

 • členitosť minmálne pravidelného desatoráka
 • kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 15 cm
 • priemerná dĺžka kmeňov min. 85 cm
 • priemerná dĺžka stredných vetiev min. 25 cm
 • bodová hodnota podľa metódy C.I.C min. 165 b.

7 až 8 ročné jelene – III. veková trieda

 • členitosť minmálne obojstranne korunového dvanastoráka
 • kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 20 cm
 • priemerná dĺžka kmeňov min. 90 cm
 • priemerná dĺžka stredných vetiev min. 30 cm
 • bodová hodnota podľa metódy C.I.C min. 170 b.

9 až 10 ročné jelene – III. veková trieda

 • členitosť minmálne obojstranne korunového dvanastoráka
 • kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 20 cm
 • priemerná dĺžka kmeňov min. 95 cm
 • priemerná dĺžka stredných vetiev min. 30 cm
 • bodová hodnota podľa metódy C.I.C min. 180 b.

 

Jelene, ktorých parožie nedosahuje vyššie uvedené minimálne hodnoty sa považujú za nevhodné na ďalší chov v jelenej chovateľskej oblasti J XVII Slovenský Raj.

Za chovné jelene sa považujú jelene, ktorých parožie dosahuje minimálne stanovené kritéria, alebo ich prekračuje vo všetkých uvádzaných hodnotených znakoch, ako aj jelene, ktorých parožie nedosahuje uvedené minimálne kritériá vo viacerých znakoch (s výnimkou ak vo veku nad 5 rokov netvorí obojstranné koruny), ale presahuje bodovú hodnotu v závislosti od veku o viac ako o 10 bodov C.I.C. Pri posudzovaní trofejí sú rozhodujúcimi kritériami predovšetkým dĺžka kmeňov, členistosť parožia a tvorba korún. Bodová hodnota vyjadruje aj ostatné posudzované znaky parožia a významne ju ovplyvňuje najmä hrúbka (merané obvody) parožia. Dĺžka vetiev v korunách a dĺžka stredných vetiev je pomocným kritériom, menej ovplyvňuje celkovú bodovú hodnotu trofeje a toto kritérium sa zohľadní v prípade, keď sú tieto znaky výrazne pod určenými limitmi.

Taktiež sa považujú za nevhodné na ďalší chov jelene vykazujúce znaky trvalého poškodenia parožia v dôsledku ochorenia (poruchy metabolizmu), alebo poranenia (pučníc alebo kostry s následnými atypickými prejavmi na paroží). Zlomenie paroha nie je dôvodom na odstrel, ak zvyšná časť trofeje nevykazuje znaky pre selektívny odstrel.

 

Za lovné sa považujú všetky 11 – ročné a staršie jelene.

 

 

Srnčia zver

 

1-ročné srnce

 • priemerná dĺžka kmeňov bez vetiev 13 cm
 • priemerná dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm
 • redukovaná hmotnosť parožia – 110 g

 

2-ročné srnce

 • priemerná dĺžka kmeňa 18 cm
 • počet vetiev – najmenej 4
 • priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm
 • bodová hodnota nad 45 bodov CIC
 • redukovaná hmotnosť – min. 180 g

 

3-ročné srnce

 • priemerná dĺžka kmeňa nad 20 cm
 • počet vetiev – najmenej 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm
 • bodová hodnota min. 60 bodov CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 220 g

 

4-5-ročné srnce

 • priemerná dĺžka kmeňov nad 22 cm
 • počet vetiev – 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm
 • bodová hodnota – min. 75 bodov CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 240 g

 

6-ročné srnce

 • za lovné sa považujú všetky 6-ročné a staršie srnce

 

Srnce nesúce na chov

 • 1-ročné, ak nedosahujú stanovenú priemernú dĺžku kmeňov
 • 2-5 ročné, ktoré nespĺňajú dva parametre  uvedené hrubým písmom v týchto kritériách
 • parameter č. 5 je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu
 • srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím v dôsledku ochorenia alebo poškodenia pučnice