• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

 

dňa 11.07.2020 o 17:00 v Kultúrnom dome v Kluknave

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných orgánov
  3. Správa predsedu o činnosti a hospodárení
  4. Správa poľovníckeho hospodára
  5. Správa kontrolóra o činnosti
  6. Schválenie rozpočtu, plánu činnosti na rok 2020 a schválenie členského príspevku
  7. Došlá pošta
  8. Diskusia, rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Ukončenie, záver

 

Navrhovaný členský príspevok na rok 2020 je 200 EUR. Členský príspevok po jeho schválení bude potrebné uhradiť bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti:

Číslo účtu:  SK79 0900 0000 0050 3663 7348

BIC: GIBASKBX

Do poznámky uveďte svoje meno.


Každý člen prinesie ku kontrole poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukazy zbraní.

Neúčasť je potrebné vopred nahlásiť predsedovi spoločnosti.

,,LESU A LOVU ZDAR !“