• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

 

dňa 05.06.2021 o 15:00 v Kultúrnom dome v Kluknave

Program schôdze:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných orgánov
  3. Správa predsedu o činnosti a hospodárení
  4. Správa poľovníckeho hospodára
  5. Správa kontrolóra
  6. Schválenie rozpočtu, plánu činnosti na rok 2021 a schválenie členského príspevku
  7. Došlá pošta
  8. Diskusia, rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Ukončenie, záver

 

Každý člen prinesie ku kontrole poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukazy zbraní.

Neúčasť je potrebné vopred nahlásiť predsedovi spoločnosti.

,,LESU A LOVU ZDAR !“

 

Členský príspevok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti:

Číslo účtu:  SK79 0900 0000 0050 3663 7348

BIC: GIBASKBX

Do poznámky uveďte svoje meno.