• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Pozvánka

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava Vás pozýva na Výročnú

členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 12.3.2017 o 10:00 hod. v reštaurácii na rázcestí v Richnave.

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných orgánov

3. Správa predsedu o činnosti a hospodárení

4. Správa poľovného hospodára

5. Správa kontrolóra o činnosti

6. Schválenie rozpočtu, plánu činností na rok 2017 a schválenie členského príspevku

7. Došlá pošta

8. Prejednanie žiadostí

9. Diskusia

10. Rôzne

11. Návrh na uznesenie

12. Ukončenie, záver

Navrhovaný členský príspevok na rok 2017 je 200 eur.

Každý člen prinesie k odovzdaniu povolenku a ku kontrole plombu, poľovný lístok,

zbrojný preukaz a preukazy zbraní.

Neúčasť je potrebné vopred nahlásiť predsedovi PSVLaP Kluknava.

Lesu a lovu zdar !

 

Otvoriť pozvánku vo formáte .docx